Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for the ‘Lelkiség’ Category

Masadaról itt

Ez a könyv a bibliai kor húsz csatamezejére kalauzolja el az olvasót. Olyan harcokba, mint a Méróm vize, Mikmász, Samária és Lákis ostroma, a Mésa elleni háború, a babiloni hódítás, Emmaus, Bét-Cúr, Jeruzsálem ostroma és még sok más. Az egyes csaták tárgyalását lényegre törő, jól áttekinthető adattár vezeti be, amely részletes információkkal szolgál az ütközetek helyszínéről, dátumáról, a hadvezérekről, a harcoló egységek számáról és jellegéről, valamint az egyes csaták végső kimeneteléről. Több mint kétszáz színes és fekete-fehér térkép, műalkotás és fénykép illusztrálja a kötetet, megismertetve az olvasót magukkal a csatákkal, a főszereplőkkel, illetve a korabeli harctéri taktikákkal. A Bibliai csaták nélkülözhetetlen kézikönyv mindenkinek, aki érdeklődik az ókor történelme iránt.

Reklámok

Read Full Post »

Az ételek és a mindennapok fontosak, hogy megismerjük Jézus korabeli életet. Egy társadalmat és környezetét legjobban az ételek jellemzik. Örömmel vettem kézhez a Szentföldön magyarul is a kiváló német szerzők könyvét a Biblia korabeli ételekről, növényekről, étkezési szokásokról.

Read Full Post »

Hálaadásként

Jeruzsálem, jól, szépen megépült város. Kövei egybe illenek. Ide mennek a zarándokok, szívüket hozzák, életüket ide. Jeruzsálem, Jeruzsálem … Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk, ahová Krisztus Urunk is felzarándokolt. Mert Jeruzsálembe világ minden tájáról felmennek.

(képen: a Getsemáni felől a Kidronon völgyén áttekintve Jeruzsálem nyugati oldala)

Read Full Post »

Nyolcboldogság hegye

A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket: ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

 

Read Full Post »

Napokban olvastuk

Napokban olvastuk, nem rég ott jártunk, nem sokára megint? Így szól Márk evangéliumának első fejezete: “Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: ,,Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!’ Jézus megparancsolta neki: ,,Némulj el, és menj ki belőle.’ A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hngosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: ,,Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?’ Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.”

Read Full Post »

Szentimrés zarándokok

Szentimrés zarándokok 2010 tavasszal jártak a Szentföldön. A születés bazilikában szívvel lélekkel, könnyes szemmel énekeltük: “Fel nagy örömre, ITT született, aki után a föld epedett …” Az arcokon a meghatódottság. Karácsonykor jó volt felidézni ezeket a pillanatokat!

Read Full Post »

Előítéletek nélkül

Read Full Post »

%d blogger ezt kedveli: